Nedir.Org
 • 1


Son Sorulan Sorular:

 1. İran asıllı bir kavim bulmaca - İlk Sen Cevapla
 2. Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme bulmaca - İlk Sen Cevapla
 3. 1. Düzenli Orduya Geçiş Kanunu'nun çıkarılması II. Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması Il Temsil Heyeti'nin ulusal hâle getirilmesi Bu gelişmelerden hangilerinin ulusal bağımsızlığa ulaşma ülküsü doğrultusunda ortaya çıktığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III C) Yalnız III - İlk Sen Cevapla
 4. “Kim Allah’a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle (iyi kimselerle) birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisâ suresi, 69. ayet.) - İlk Sen Cevapla
 5. Doğal ışık kaynakları nelerdir 10 tane örnek - İlk Sen Cevapla
 6. Ekstraksiyon (özütleme çekme) yöntemi - İlk Sen Cevapla
 7. Tungstenden flaması yapılmasıyla icat edilen lamba nedir? - İlk Sen Cevapla
 8. Büyük ve küçük kan dolaşımının başladığı ve bittiği yer. - İlk Sen Cevapla
 9. Elementlerin gösterilme şekline ne denir? - İlk Sen Cevapla
 10. Eyalet askerleri özellikleri - İlk Sen Cevapla
 11. Can direği ingilizcesi - İlk Sen Cevapla
 12. Milliyetçilik ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılaplar? - İlk Sen Cevapla
 13. TBMM’de öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri aşağıdakilerden hangisiyle birlikte görüşülerek yasalaştırılmıştır? - İlk Sen Cevapla
 14. Windows ortamında çalışırken bilgisayarımız kilitlendiği zaman, enerjiyi kesmeden hangi tuşlar kullanılır? - İlk Sen Cevapla
 15. Muson ikliminin görüldüğü yerde bulunan insanların yaşantılarının nasıl etkilendiğini açıklayınız. - İlk Sen Cevapla
 16. Yaylacılık iş bulma ve turizm gibi amaçlarla yapılan yapılan göç - İlk Sen Cevapla
 17. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde. - İlk Sen Cevapla
 18. Cadde ve sokakların temizliğini ile ilgili sorunları çözme görevini kim yapar? - İlk Sen Cevapla
 19. Kadına iş hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalı mı yapılmamalı mı? - İlk Sen Cevapla
 20. Beş büyük faktör kuramı - İlk Sen Cevapla
 21. Radyo vb. cihazlarda sesi işitilebilecek duruma getiren araç - İlk Sen Cevapla
 22. İnternetin işleyişini sağlayan aynı zamanda diğer iletişim ağlarında da kullanılan protokol grubu aşağıdakilerden hangisidir? - İlk Sen Cevapla
 23. İşletme 1 Ekim 2019 tarihinde elinde bulunan daireyi 240000 TL'ye kiraya vermistir . Kira bedelini tahsil etmiştir - İlk Sen Cevapla
 24. Kafiye ve redif bulma - İlk Sen Cevapla
 25. Fesih nedeniyle dava söz konusu olduğunda yerel mahkeme ve Yargıtay seri muhakeme usulüne göre davayı sonuçlandırmak zorunda oldukları süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? - İlk Sen Cevapla
 26. Aşağıdakilerden hangisi Konfederasyon değildir ? - İlk Sen Cevapla
 27. İşverence ücretin gününde ödenmemesi hali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? - İlk Sen Cevapla
 28. Bir işletmenin istikrar indeksi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? - İlk Sen Cevapla
 29. İş kanunu kapsamında ücreti gerekli sürede ödenmeyen işçiler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? - İlk Sen Cevapla
 30. Hastalık nedeni ile Geçici iş göremezlik ödeneği alan işçinin iş göremezlik süresindeki ücreti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? - İlk Sen Cevapla
 31. Yetkinlik bazlı mülakat tekniğinde, sorumluluk alabilme yetkinliğinizi ölçmek için aşağıdaki sorulardan hangisi sorulabilir? - İlk Sen Cevapla
 32. 380 Sendikalı işçinin bir fabrikada ,grev oylaması yapabilmesi için kaç kişinin talepte bulunması gerekir? - İlk Sen Cevapla
 33. Bilgi birikimleri doğrultusunda, işletmelerde yükselmek isteyen kadın çalışanların karşılaştığı kariyer planlama sorunu aşağıdakilerden hangisidir? - İlk Sen Cevapla
 34. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş işletmelerin yeni yaklaşımlar benimsemesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin yeni yaklaşımlarından biridir? - İlk Sen Cevapla
 35. Aşağıdaki bilgilerden hangisi çok yönlü kariyer anlayışı ile ilgili değildir? - İlk Sen Cevapla
 36. Aşağıdakilerden hangisi kariyer düşüncesinin ilerlemesini sağlayan Sosyal Faktörlerden biridir? - İlk Sen Cevapla
 37. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Isabel Myers ve Katharine Cook Briggs tarafından Carl G. Jung’ın kişilik tipleri teorisi baz alınarak oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi MBTI farklı kişilik tiplerini belirlemek için kullanılan 4 ölçütten biri değildir? - İlk Sen Cevapla
 38. Aşağıdakilerden hangisi MBTI farklı kişilik tiplerini belirlemek için kullanılan 4 ölçütten biri değildir? - İlk Sen Cevapla
 39. Aşağıdakilerden hangisi MBTI farlı kişilik tiplerini belirlemek için kullanılan 4 ölçütten biri değildir? - İlk Sen Cevapla
 40. Çok yönlü kariyer planlama aşağıdaki faktörlerden hangisine göre değişen bir kariyer olarak tanımlanamaz - İlk Sen Cevapla
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü