Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
fırat65

Apolar Kovalent Bağ Nedir

APOLAR KOVALENT BAĞ : Aynı cins iki ametâl atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. Apolar kovalent bağ ile oluşan molekül element molekülüdür. Soy gazlar hariç, diğer gaz halindeki elementlerin molekülleri arasındaki bağ apolar kovalent bağdır.

Örnek : Hidrojen gazının oluşumunda iki hidrojen atomunun yörüngeleri şekildekine benzer girişim yaparak elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Böylece iki hidrojen atomu apolar kovalent bağ ile bağlanarak yörüngelerindeki elektron sayılarını ikiye tamamlarlar.


Apolar Kovalent Bağ Resimleri

 • 1
  Apolar Kovalent Bağ Oluşumu 9 ay önce

  Apolar Kovalent Bağ Oluşumu

Apolar Kovalent Bağ Sunumları

 • 1
  Önizleme: 8 ay önce

  Kimyasal bağlar slayt-sunu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KİMYASAL BAĞLAR

  2. Sayfa
  Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar2- Kovalent bağlar3-Metalik bağlarKİMYASAL BAĞLAR

  3. Sayfa
  İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman meydana gelir. Tepkimeye giren elementlerden birinin atomları,elektron kaybedip pozitif yüklü iyonlara dönüşürken,diğer elementin atomları elektron kazanıp negatif yüklü iyon oluştururlar. Böylece zıt(artı-eksi) bir şekilde yüklenmiş iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti,söz konusu iyonları bir kristal içinde tutar. İYONİK BAĞ

  4. Sayfa
  Elektronları bağlamak için girilen yarışma, iyon bağında olduğu kadar şiddetli değilse atomların var olan dış elektronlar paylaşılır ve bir ortaklaşma bağı ya da Kovalent Bağ oluşur. Ametal atomları etkileştiği zaman kovalent bağlarda bir arada tutulan moleküller oluşur. Bu atomlar elektron çekimi bakımından birbirlerine benzediklerinden, kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı olmaz. Bunun yerine elektronlar ortaklaşa kullanılırlar. Kovalent bir bağ genellikle iki atom tarafından parçalanmış ters spinli bir elektron çifti içerir. KOVALENT BAĞ

  5. Sayfa
  Kovalent bağlar yapısına göre ikiye ayrılır: Apolar Kovalent BağPolar Kovalent BağlarKOVALENT BAĞ

  6. Sayfa
  Aynı cins iki ametal atomunun birleşmesiyle oluşur. Apolar kovalent bağa en iyi örneklerden biri, iki oksijen atomunun elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağıdır. (Şekil 2) Bu bağlarda ortaklaşa kullanılan elektronlar eşit paylaşıldığından dolayı molekülün pozitif veya negatif kutbu yoktur. (hidrojen), (oksijen), (klor)... Apolar Kovalent Bağ

  7. Sayfa
  İki farklı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bağlarda ametallerden biri ortaklaşa kullanıldığından dolayı molekülün bir ucu pozitif (+), diğer ucu negatif (-) yüklenir. Suyu oluşturan Hidrojen ve Oksijen moleküllerinin son orbitallerindeki elektronların ortak kullanılmasıyla oluşan Polar Kovalent bağdır. (su), , (karbondioksit)... Polar Kovalent Bağlar

  8. Sayfa
  Örnek olarak iki hidrojen atomundan oluşan bir bağ düşünülebilir. Her bir hidrojen atomu 1s orbitalinde çekirdek etrafında simetrik bir dağılım gösteren tek bir elektrona sahiptir.İki hidrojen atomu bir kovalent bağ oluşturduğu zaman atomik orbitaller öyle bir şekilde üst üste binerler ki çekirdekler arasındaki bölgede elektron bulutları birbirlerini destekleyip bu bölgedeki elektronun bulunma olasılığını arttırırlar. Pauli dışlama ilkesine göre bağı oluşturan iki elektron mutlaka ters spinli olmalıdır. Bir kovalent bağın kuvveti,pozitif yüklü çekirdek ile bağa ilişkin negatif elektron bulutu arasındaki çekimden gelir. Polar Kovalent Bağlar

  9. Sayfa
  Metallerin iyonlaşma enerjileri ile elektronegatiflikleri oldukça düşüktür. Bunun sonucu olarak metal atomlarının en dış elektronları nispeten gevşek tutulur. Metalik bir kristalde, en dış elektronları çıkarılmış atomlardan ibaret olan pozitif iyonlar kristal örgüde ilgili yerlerde bulunur ve en dış elektronların örgünün her tarafında serbestçe hareket etmesiyle de kristaldeki atomlar bir arada tutulur. Diğer bir deyişle örgü içersinde dağılan ve kristalin bütününe ait olan elektron bulutu ile pozitif iyonlar arasındaki elektrostatik çekim metalik bağı oluşturmaktadır. METALİK BAĞLAR

  10. Sayfa
  Bant kuramı bu bağlanma şeklini, tüm kristalin her tarafını kapsayan moleküler orbitaller cinsinden açıklar. Metalik katıların çoğunda hareketlidirler. Bunun sonucu olan artı iyonlar,genişlemiş bir üçboyutlu diziliş içinde yer alırlar;ama elektronlar yöresizleşir. Bu maddelerin yüksek ısı, iletkenliği, dayanıklılık, yüksek kaynama noktası, yüksek yoğunluk, renk ve elektrik iletkenliği gibi özelliklerinin bir çoğu, hareketli elktronlardan kaynaklanır. Yalnızca birkaç iyon yığışması şeması uygulanabilir ve X ışını çözümlemesi,metal iyonlarının genişlemiş örgülü yapı içinde kazandığı bağ uzunlukları ve geometrik şekiller konusunda ayrıntılı bilgi sağlar.METALİK BAĞLAR

  11. Sayfa
  Basit küp biçimi şekiller, ortada başka bir iyonun bulunduğu küp biçimi şekiller ve altıgen yığışma, en sık rastlanan şekillerdir. Metal alaşımları,erimiş haldeki metallerin karıştırıldıktan sonra dikkatlice soğutulmasıyla elde edilir. Bu yolla oluşan gereçlerin özellikleri bileşenlerinin özelliklerinden genellikle çok farklıdır. METALİK BAĞLAR

  12. Sayfa
  Kapalı kabuklu iki kararlı molekülde Van Der Waals güçleri ve London güçleri adı verilen zayıf güçler aracılığıyla etkileşmeye girebilir. İki molekülün elktron bulutları etkileştiğinde zayıf bir itme ortaya çıkar; ?Van Der Waals gücü? adı verilen bu dengesizleştirici etkileşme sonucunda,elektron dağılımı kısa süre bozulabilir ve anlık(kalıcı olmayan) bir çift kutup momenti oluşabilir. VAN DER WAALS BAĞLARI

  13. Sayfa
  Bu geçici çift kutuplar(London güçleri) etkileştiğinde, ?Van Der Waals? itmesine alt edebilen küçük çaplı bir dengesizleşme gerçekleşir ve zayıf,kimyasal olmayan bir bağ oluşur. Bu bağlanma biçimi en çok,kapalı kabuklu ender gaz atomlarının etkileşmelerinde ve küçük moleküllerin düşük sıcaklıklarda birleşimsel bağlanmasında önem taşır. Bu bağ zayıftır (gücü genellikle ortaklaşma bağının binde biri kadardır). Sıvı azot ve helyum gibi düşük sıcaklıklı kriyojenik maddelerin yada bunların daha da düşük sıcaklıktaki kat hallerinin özellikleri, bu tür zayıf etkileşmelerden kaynaklanır. VAN DER WAALS BAĞLARI

  14. Sayfa
  Bazı hidrojen içeren bileşiklerde moleküller arası çekim kuvvetleri olağan üstü yüksektir. Bu çekim kuvvetleri, hidrojenin atom çapı küçük ve çok elektronegatif olan elementlere kovalent bağlı olduğu bileşiklerde görülür. Bu bileşiklerde elektronegatif element bağı elektronlarını öyle kuvvetlice çeker ki hidrojen önemli miktarda kısmi + yük kazanır. Aslında,hidrojen elementinin perdeleyici elektronları olmadığından burada hidrojen hemen hemen çıplak bir protondur. HİDROJEN BAĞLARI

  15. Sayfa
  Bir molekülün hidrojen atomu ve diğer bir molekülün elektronegatif elementinde bulunan paylaşılmamış elektron çifti birbirini çekerek bir hidrojen bağı oluşturur. Her hidrojen atomu küçük boyutlu olduğundan ancak bir hidrojen bağı yapabilir. Bir çok ortaklaşma molekülünde bulunan çift kutup momentlerinin etkileşmesinin yol açtığı zayıf çekim güçleri, kararlılaşmaya ve birleşimsel bağlanmaya neden olabilir.HİDROJEN BAĞLARI

Apolar Kovalent Bağ Videoları

 • 0
  9 ay önce

  Kovalent Bağ - Polarlık - Apolarlık

Apolar Kovalent Bağ Soru & Cevap

 • 5

  3 yıl önce

  Soru : polar olup olmadigini nasil anlayacaz ki her sene hocalar anlatti hicbirinide anlamadim bana sifreleyebilen var mi

 • -1

  9 ay önce

  Soru : polalr ve apoları neden kisa anlatıyorsunuz

Apolar Kovalent Bağ Ek Bilgileri

 • 2
  9 ay önce

  Metaller elektron vermeye yatkın, ametaller elektron almaya yatkındır. Metaller son yörüngelerindeki elektronları vererek elektron dizilimlerini soygazların elektron dizilimine benzetmeye çalışır. Ametal atomları ise elektron alarak son yörüngelerini tam dolu hale getirerek soygazların elektron dizilimine ulaşmaya çalışır.
  Metal ve ametallerin bu eğilimi metallerle ametaller arasında iyonik bağların oluşmasını sağlar. Böylece iyonik bileşikler oluşur.
  Ametal atomları metallerle bileşik oluşturma dışında kendi aralarında bir araya gelerek son yörüngelerindeki elektronlarını ortaklaşa kullanmak suretiyle kendi aralarında bir bağ oluşturabilir. Böylece her ametal atomunun son yörüngesindeki elektron sayısı, diğer ametal atomunun elektronları kullanılarak 8’e tamamlanır ve atomlar kararlı bir yapıya kavuşur. Bu şekilde oluşan bileşiklere kovalent bileşik, kimyasal bağlara ise kovalent bağ adı verilir.
  İki atom arasında ortaklaşa kullanılan her elektron çifti bir kovalent bağ sayılır. Bir atom değerlik elektron sayısını 8’e tamamlamak için kaç elektrona ihtiyaç duyuyorsa o kadar bağ yapabilir.
  Ametal atomları arasında bir elektron çifti kullanılmışsa oluşan bağa tekli bağ, iki elektron çifti kullanılmışsa oluşan bağa ikili bağ, üç elektron çifti kullanılmışsa oluşan bağa üçlü bağ adı verilir.
  Kovalent bağlar polar kovalent ve apolar kovalent bağlar olmak üzere ikiye ayrılır.
   
  Kovalent Bağların Polarlığı
  Bir kovalent bağın polarlığı elektron ortaklaşması yapan iki ametal atomunun elektronları kendilerine çekme kuvvetinin bir ölçüsüdür. Hangi atom elektronları daha fazla kendine çekerse o atom kısmen negatif ( - ) yüklü olur. Buna karşılık diğer atom kısmen pozitif ( + ) yüklü olur. Hangi atomun elektronları kendisine daha fazla çekeceği o atomun elektronegatifliği ile ilgili bir durumdur. Kovalent bağ oluşturan atomlardan hangisinin elektronegatifliği (elektron alma yatkınlığı) daha büyükse o atom elektronları daha fazla çeker, bunun sonucunda oluşan kovalent bağ polar olur.
  H2, F2, O2 gibi moleküller aynı elementin atomları olduklarından dolayı elektronegatiflikleri eşittir. Bu moleküller apolar kovalent bağlıdır.
  Farklı cins atomların elektronegatiflikleri farklıdır. CO2, H2S, NO2 gibi kovalent bağlı bileşikler farklı cins atomlardan oluştuğu için oluşan kovalent bağ polardır.
  Apolar Kovalent Bağlar
  Bu bağ türü aynı ametal atomlarının elektron ortaklaşması yapmasıyla oluşur. Aralarında elektron ortaklaşması sonucu bir bağ oluşan atomların elektronları kendisine çekme gücü eşittir. Bu nedenle herhangi bir atom üzerinde kutuplaşma olmaz. Oluşan bağ apolar kovalent olur.
   
  Örnek:
  İki oksijen atomunun oluşturduğu apolar kovalent bağ aşağıda görülmektedir. O atomlarının son enerji seviyelerindeki elektron sayısının bu şekilde 8’e tamamlandığına dikkat ediniz.

   
   
   
   
   
  Polar Kovalent Bağ
  Farklı cins atomlar arasında oluşan kovalent bağlara polar kovalent bağlar denir. Bu bağlar elektron ortaklaşması yapan atomların elektronegatiflikleri farklı olduğu için polardır.
  Örnek:
  O ve S atomları arasında oluşan polar kovalent SO2 bileşiği aşağıda gösterilmiştir. Hem O’nin hem de S’ün değerlik elektron sayısı 6’dır. 2 O atomu S ile birer değerlik elektronunu paylaşır ve S atomunun değerlik elektronunu 8’e tamamlar. Buna karşılık S atomu 2’şerden 4 elektronunu O atomları ile paylaşır ve O atomlarının değerlik elektron sayısını 8’e tamamlar. Sonuçta polar kovalent bağlı SO2 bileşiği oluşur.

   
   
  Örnek:
  H2O için kovalent bağ yapısı.
  2 hidrojen atomu elektronlarını O ile ortaklaşa kullanarak O atomunun son yörüngesindeki elektron sayısını 8’ tamamlar. Buna karşılık O atomu 2 elektronun H atomları ile paylaşarak H atomunun son yörüngesindeki elektron sayısını 2’ye tamamlar. H ve O arasında polar kovalent bağlı H2O bileşiği oluşur

   
   
  Bağ ve Moleküllerin Polarlığı
  Bir bileşikte bileşiği oluşturan atomlar apolar ve veya polar olabilir. Fakat bu durum molekülün polar veya apolar olduğu anlamına gelmez. Çok sayıda atomun oluşturduğu moleküllerde molekülün polarlığı molekülü oluşturan bağların vektörel toplamı ile ifade edilir. Molekülü oluşturan bağların vektörel toplamı 0 ise molekül apolardır, değilse molekül polardır.
  Aynı cins 2 atomdan örneğin 2 O atomundan meydana gelen bağda polar bağ bulunmadığından O2 molekülü de apolar moleküldür. CO molekülünde ise tek polar bağ vardır. Bu polar çekim kuvvetini sıfırlayacak 2. Bir bağ yoktur. Bu nedenle CO molekülü polar moleküldür.
  Bir molekülde tek apolar bağ varsa molekül apolar olur, eğer bir molekülde tek polar bağ varsa molekül mutlak surette polardır. Birden fazla polar bağın bulunduğu moleküllerin polarlığını bağların çekim kuvvetlerinin vektörel toplamı belirler

  Kimyasal Bağlar (İyonik ve Kovalent Bağ)


  Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.Kimyasal bağlar kovalent bağve iyonik bağ olmak üzere iki ana grupta toplanır.  
   
  İyonik Bağ
  Bir metâl ile bir ametâl arasında elektron alışverişiyle oluşan bağa iyonik bağ denir.
  Elektron veren element verdiği elektron sayısı kadar (+) iyon, elektron alan element aldığı elektron sayısı kadar (–) iyon değerliği kazanır.
  Örnek: Magnezyum atomunun son yörüngesinde iki, Flor atomunun son yörüngesinde yedi elektron vardır.
  Magnezyum Florür bileşiği oluşurken, magnezyum atomu son yörüngesindeki iki elektronunu verir. Oktet kuralına uyarak son yörüngesindeki elektron sayısını sekize tamamlar. Bu iki elektronun her birini bir flor atomu alır. Flor atomları da oktet kuralına uyarak son yörüngelerindeki elektron sayılarını sekize tamamlarlar.
  Elektron alışverişinden sonra magnezyum atomu (+2) iyon, flor atomları (– 1) iyon haline geçerler.. Zıt elektrikle yüklenen magnezyum ve flor atomları birbirlerini çekerler. Böylece aralarında iyonik bağ oluşur.
   

   
  Kovalent Bağ
  İki ametal arasında elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağa kovalent bağ denir.Polar ve apolar kovalent bağ olmak üzere iki çeşittir.

  POLAR KOVALENT BAĞ :
  Farkı cins iki ametâl atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağa polar kovalent bağ denir.
  Polar kovalent bağ oluşumunda atomlar arasında elektron alış– verişi olmaz. Son yörüngelerdeki elektronlar ortaklaşa kullanılır. Polar kovalent bağ sonucunda oluşan molekül bileşik molekülüdür.
  Örnek : Oksijen atomunun son enerji seviyesinde altı elektron, hidrojen atomunun tek olan enerji seviyesinde bir elektron vardır.
  Su molekülü oluşurken, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun son yörüngeleri şekildekine benzer girişim yapar. Oksijen atomu son yörüngesindeki elektron sayısını sekize, hidrojen atomları ikiye tamamlar.Böylece hidrojen ve oksijen atomları son yörüngelerdeki elektronları ortaklaşa kullanarak aralarında polar kovalent bağ oluştururlar

  APOLAR KOVALENT BAĞ : 
  Aynı cins iki ametâl atomu arasında elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağa apolar kovalent bağ denir.
  Apolar kovalent bağ ile oluşan molekül element molekülüdür. Soy gazlar hariç, diğer gaz halindeki elementlerin molekülleri arasındaki bağapolar kovalent bağdır.
  Örnek : Hidrojen gazının oluşumunda iki hidrojen atomunun yörüngeleri şekildekine benzer girişim yaparak elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Böylece iki hidrojen atomu apolar kovalent bağ ile bağlanarak yörüngelerindeki elektron sayılarını ikiye tamamlarlar.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Apolar Kovalent Bağ Oluşumu
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)